söndag 23 september 2012

Studiebesök på behandlingshem


Häromdagen var jag på studiebesök på 2 behandlingshem. På Nämndemannagården som tar emot tjejer mellan 14-21 år som har någon form av missbruk. På detta behandlingshem är målet att först bli alkohol- och drogfri för att sedan återuppta studier eller börja arbeta. Schemat var späckat med aktiviteter från tidig morgon till sen kväll. För de flesta tjejerna tar det mellan 3-12 månader innan de kan slussas ut till ett så normalt liv som möjligt och det är få tjejer som får återfall.

På nästa behandlingshem, Magelungens behandlingshem i Farsta, riktar man in sig på ungdomar mellan 12-20 år. Det är mer ett öppet behandlingshem som innebär att de har behandling på hemmet och de bor där. De får gå kvar i sin gamla skola om det fungerar och de får också utöva fritidsintressen.

På båda dessa behandlingshem har Nacka avtal med och jag känner mig trygg med att ungdomarna får bra vård. Men visst är det så att det inte alltid går bra.   Finns inte motivationen hos ungdomen så är det svårt.

Inga kommentarer: