lördag 4 augusti 2012

Skydda tolkarna

Tyvärr skäms man ibland för Sveriges fyrkantiga och okänsliga sätt att agera. Nu senast gäller det de lokala tolkar, som tjänat Sveriges insatser i Afganistan. Av rent humanitära skäl borde det vara självklart att människor, som hjälpt våra soldater att göra sitt jobb, inte av det skälet ska utsättas för livsfara, när Sverige lämnar landet. I Svd idag skriver Thomas Gür dessutom sakligt och övertygande, om varför det också finns nationella säkerhetsskäl för att bevilja denna utsatta grupp asyl i Sverige. Så en uppmaning till våra FP-ministrar - se till att regeringen handlar humanitärt och hederligt i denna fråga.

Inga kommentarer: