måndag 13 augusti 2012

Jourhem

Nu har det hänt igen. Det får bara inte hända. Grova övergrepp på barn. Att barn som misshandlas av sina biologiska föräldrar och sedan placeras av socialtjänsten till ett jourhem där de råkar ut för grova övergrepp är oacceptabelt.
Jag vet att man granskar och utreder jourhem. Här har något uppenbarligen gått snett. Jag hoppas att socialtjänsten i den aktuella kommunen verkligen utreder vad som har hänt för att undvika att det sker en gång till.

Alla barn har rätt till att få vara barn och barn måste få bra vuxna förebilder.

Inga kommentarer: