måndag 2 juli 2012

Bemanning på äldreboenden, igen

Jag tror inte att någon har undgått diskussionerna i media om vården på äldreboenden i Sverige. Och självklart har det varit diskussioner inom Nacka-politiken också. Framför allt har diskussionerna handlat om hur många anställda som behövs.

Idag har socialstyrelsen fattat beslut om vad som krävs för att demensomsorgen ska fungera väl. Kommunerna får ett tydligt ansvar om vad som förväntas för att de som behöver vården ska få en bra omsorg. Någon miniminivå för antal anställda vill man inte reglera från socialstyrelsens sida. En miniminivå kan lätt leda till att det blir en maximinivå anser man.

Jag tycker att socialstyrelsen har fattat ett bra beslut. Alla människor är olika och det gäller även de som får en demenssjukdom. Viktigast är att det finns bra vård och omsorg. En del behöver mer vård än andra. Som politiker vill jag inte detaljstyra vården och framför allt inte tala om hur många anställda som behövs på varje avdelning. Det överlåter jag så gärna till de som arbetar inom omsorgen.
 
Vill du läsa mer om beslutet så kan du läsa om det här.

Inga kommentarer: