måndag 7 maj 2012

Vikten av att prata

I senaste numret av The Sunday Times kan man läsa följande uppgifter från USA: Typiskt sett pratar föräldrarna i en medelklassfamilj mer med sina barn. Ca 33 miljoner (pratade) ord har barnet hört, innan det är dags att börja skolan. Ett barn från fattigare förhållanden å andra sidan har i genomsnitt bara hört 10 miljoner ord. Därtill har medelklassbarnet vid tre års ålder fått ca 440.000 fler positiva kommentarer. Denna forskning framhåller att omfattningen av prat mellan föräldrar och barn har störst betydelse för barnets förmåga att klara sig bra i livet. Omfattande prat och positiva kommentarer har större betydelse än klass, etnicitet eller inkomst.

Inga kommentarer: