söndag 16 oktober 2011

Varför ska vi tvingas gifta oss med staten?Kärlek kan se ut på väldigt många sätt. Och det kan människors äktenskap också göra. Själva bröllopet kan också betyda olika saker. För det första, naturligtvis, är det en kärleksförklaring mellan två människor, något som ingen annan än de två lyckliga egentligen har att göra med. Sedan har giftermålet traditionellt betytt att två släkter förenas med varandra, ett giftermål handlar ju till stor del om att skapa en trygg hamn för nya släktled, som ju tillhör bägge ätterna, att växa upp i. För många människor har också bröllopet en religiös betydelse. Ett förbund, ett löfte, som ingåtts inför Gud känns större, viktigare och kanske varaktigare. Livet och kärleken är ju själva grunden för åtminstone den kristna tron.
Inget av de tre skälen ovan antyder att staten skulle behöva ha något med saken att göra överhuvudtaget. Men giftermålet har också en civilrättslig betydelse. Det handlar om gemensamt ägande och gemensam försörjning osv. Fast egentligen skulle ju dessa saker kunna regleras i ett vanligt civilrättsligt avtal mellan två individer. Man kan tänka sig att det finns standardavtal, som går att köpa på Akademibokhandeln. I avtalet reglerar man också hur avtalet kan upplösas. Självklart kan dessa avtal ingås av två eller flera individer av samma eller olika kön. Statens uppgift blir i det här fallet att döma i en civilrättslig process om oenighet uppstår.
Det behövs ingen myndighetsutövning där staten ska bestämma om människor får manifestera sin kärlek i den ena eller andra formen.
Håll staten borta från bröllopet!

1 kommentar:

Kjell Ericson sa...

Jag kan gå med på att det räcker med att registrera avtalet till staten. Det är inget mer konstigt än massor med andra avtal staten är intresserade av (som fastighetsöverlåtelse, flyttanmälan, körkort, etc).

Men att göra det så enkelt som ett civilrättsligt avtal tror jag inte på. Smutsiga skillsmässor kan bli jobbigt, eller om ena partnern river pappret och påstår att man aldrig varit gifta.

Så i princip har du rätt. Men staten bör fortfarande ha korrekt uppgift om civilstånd.