onsdag 5 oktober 2011

Ung Röst 2011

Rädda Barnen har i en undersökning ställt ett antal frågor till barn i årskurs 6 och 8 samt första året på gymnasiet om barnkonventionen, trygghet, inflytande och skola. När jag som hastigast läser vad barnen har svarat blir jag självklart lite orolig.

Att det finns barn som är otrygga i skolan och utanför skolan vet jag redan. De flesta mår förstås bra men jag önskar att alla ska må bra. Tyvärr finns det barn som också känner otrygghet i hemmet, de är få, men de finns. Barn måste kunna känna sig trygga om de ska kunna klara av skolan, fritidsaktiviteterna och de måste få stöd av vuxna när det så behövs. Flickor är mer otrygga än pojkar är ingen nyhet, det bekräftas också av undersökningen.

Att barn inte känner att de har något inflytande är inte heller bra. Barn har ingen rösträtt. Ännu viktigare då för oss vuxna att lyssna, diskutera och komma överens om vad som är bra för alla. Majoriteten av barnen i undersökningen vill inte träffa oss politiker men majoriteten tycker det är viktigt att politiker och ungdomar träffas och diskuterar känns dock lite märkligt.

Ju mer jag läser frågorna och svaren desto mer känner jag att jag ska grotta ner mig lite mer i undersökningen. Viktigt är ju sedan att man inte bara konstaterar vad barnen tycker utan också att man har förslag till förbättringar.

Och det får jag återkomma om senare.

Inga kommentarer: