söndag 11 september 20111987 kom den slovenska gruppen Laibach ut med sin banbrytande skiva Opus Dei, en skiva som är oerhört politisk på ett sätt som många försökt förklara men få lyckats med. Laibach var en viktig del av NSK, Neueu Slowenische Kunst, konstnärer och musiker som i den lilla Jugoslaviska delrepubliken startade det som kom att leda till Jugoslaviens sammanbrott, och var en komponent i störtandet av hela det kommunistiska väldet.
Skivan består en blandning av tung rock och opera. Två av låtarna, Geburt einer Nation och Leben heisst leben/Opus Dei är covers på Queens "One Vision" och Opus "Life is life", bägge två hits av typen hålla-handen floskelpop. Genom ett tungt Wagnerskt arrangemang och symboler i klädsel, skivomslag och video som för tankarna tredje riket, så tolkas dessa texter om och blir hotfulla, en slags germanisk undergångsvision. Skivans andra spår innehåller spår som förstärker denna dualism, en blandning av europeisk mysticism och pop.
Skivans titel refererar både till popgruppen Opus och till den mystiska katolska orden Opus Dei. Denna orden fick under Johannes Paulus II en allt starkare ställning och var på många sätt inblandade i det skeende som underminerade kommunismen i det katolska östeuropa. Gruppens namn, Laibach, var det tyska namnet på Sloveniens huvudstad Ljubljana under den österrikiska tiden, men också under den nazistiska ockupationen under andra världskriget.
Det politiska i skivan, och mycket av det som NSK stod för, bestod inte i att de var megafoner för den ena eller den andra politiska ideologin. Snarare arbetar man mot det som är det totalitäras själva fundament, maktens semiotik, användandet av symboler för maktutövning. En taktik som Umberto Eco kallade "semiotisk gerillakrigföring."
All maktutövning och allt förtryck bygger på symboler, alltifrån nazisternas hakkors till Folkpartiets blåklint, alltifrån Internationalen till Du gamla du fria. Våld och övervakning är viktiga för all maktutövning på kort sikt, men för att makten ska överleva så måste man ha kontroll över symbolerna. Ju mer totalitär makten är desto viktigare blir symbolerna och kontrollen över dem, från nazistism, fascistism och kommunism, över alla monarkins symboler, till moderna och post-moderna demokratier.
Genom att skapa osäkerhet kring symbolernas betydelse, genom att förmedla tvetydighet och motsägelser bryts makten ner. Därför är arbetet med att bryta ner symbolerna bland det viktigaste när man kämpar mot makten.Genom att skapa osäkerhet kring symbolerna

Inga kommentarer: