söndag 24 juli 2011

Fri tillgång till konstgödsel?

Attentatsmannen i Norge ska enligt rapporter idag ha köpt ett flertal ton konstgödsel för att tillverka de mycket potenta bomberna, som sprängdes i Oslos regeringskvarter.

Bland de internationella analyser man kan lyssna till så här dagarna efter attentaten framkommer ett faktum: I Storbritannien kan man inte köpa så stora mängder konstgödsel, utan att det följs upp att man har ett legitimt skäl. Där har man dragit slutsatser av att konstgödsel är en av de mer lättåtkomliga beståndsdelarna i hemgjorda bomber. I Norge finns uppenbarligen inte någon sådan regel. Och hur har vi det i Sverige? Kanske är det dags att hålla viss koll på handel med konstgödsel liksom vi redan gör, när det gäller försäljning av andra explosiva ämnen.

Inga kommentarer: