tisdag 17 maj 2011

Gröna tak i Nacka

Våra företrädare Stefan Saläng (v ordf kommunstyrelsen), Bjarne Hanson (ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) och Gunila Grudevall Steen (ordf tekniska nämnden) skriver idag i Nacka Värmdö Posten om gröna tak. Folkpartiet kommer att verka för att en policy om gröna tak liknande Stockholms antas i Nacka. Det finns många tak i Nacka som skulle kunna bidra till en bättre miljö. Varför inte börja med de nya byggnader som är på gång i Sickla köpkvarter?

Här kan du läsa hela artikeln i NVP

Inga kommentarer: