måndag 11 april 2011

Inga balkonger på Ättiksfabriken i Järla sjö.

Det finns en stolthet i Nacka över vår industrihistoria. I Järla sjö har man bevarat Ättiksfabriken/Läderremsfabriken som ett väl synligt kulturarv. Detaljplanen har idag skyddsbestämmelser för fastigheten, som innebär att den inte får rivas och att den yttre formen och karaktären inte får förvanskas.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått en ansökan om att ändra användningen till bostäder. Ritningarna innebär bl.a. att ett antal balkonger skall hängas på fabriksfasaden. Balkonger på en industribyggnad är ett främmande inslag och särskilt på den södra fasaden mot vattnet skulle balkonger inte obetydligt förändra den q-märkta fabriksbyggnaden. Folkpartiet har därför reserverat sig mot beslutet att bevilja bygglov, trots att vi i princip stöder tanken att med varsamhet ändra användningen av fastigheten till bostäder.

Inga kommentarer: