måndag 18 oktober 2010

Gör upp med Miljöpartiet om a-kassan

Ju längre tid som går desto mer absurt blir det att arbetslöshetsförsäkringen inte hanteras av staten inom försäkringskassans ram. Och att den inte är allmän och obligatorisk precis som sjukförsäkringen.

Man kan inte låta fackliga intressen och traditioner få styra detta längre. Tyvärr tycks en ändring mer avlägsen, sedan alliansen (läs M) kom på att avgifterna ska vara olika för olika yrken och spegla någon slags risk för att bli arbetslös.

Varför inte i stället se likheten med sjukförsäkringen? Inte begär vi högre avgifter till sjukförsäkringen av människor som har särskilt hög risk att bli sjuka som t.ex. rökare? Överviktiga?

Gör upp med Miljöpartiet, skrota olika avgifter, så att det basskydd, som försäkringar mot sjukdom och arbetslöshet innebär, hanteras på samma ställe och i samma system.

Inga kommentarer: