onsdag 23 juni 2010

Minst 25 förlorade år

Efter cirka 25 förlorade år har staten äntligen insett att yrkesdansarutbildningen är en elitutbildning, som måste påbörjas medan man ännu är barn. Att den inte går att inordna i en jämlik grundskola eller gymnasium, att man inte blir dansare på bra betyg i vanliga ämnen och att undervisningen måste var ytterligt individualiserad. Vi som på 50- och 60-talen hade elitundervisning med antagningsprov, årliga uppdansningar för att få fortsätta utbildningen och slutligen ett fåtal kvar, som fick anställning, vi har våndats över den utbildning, som nu äntligen ser ut att reformeras tillbaka till vad ett konstnärligt yrke kräver. Men det behövdes att t.ex. Operan inte kunde anställa en enda av de nyutbildade svenska dansarna för att ändringen skulle bli av. Den lagrådsremiss som Jan Björklund och regeringen idag beslutat om är sannerligen ett starkt ljus efter ett långt mörker.

Inga kommentarer: