torsdag 3 juni 2010

Dags att sluta med politiskt valda nämndemän

Nämndemän utsedda av och bland politiker är inte längre allmänt accepterade som ett uttryck för folklig insyn och representativitet. KD har idag i SvD fört fram idén att i stället ha en allmän domstolsplikt.

Jag tror inte det är en lösning på problemet. Däremot skulle kommunerna t.o.m. utan lagändring kunna annonsera efter intresserade kommuninvånare. Ett normalt sökförfarande med CV och referenser kan man kosta på sig att administrera och granska vart fjärde år. Sedan kan de politiska partierna enas om att nominera de rekommenderade till kommunfullmäktige. Självklart kan också politiker i kommunen söka, men ska då behandlas som övriga sökande.

Inga kommentarer: