onsdag 10 mars 2010

Nackamodellen modell för britter

Torys vïll införa skolpeng enligt svensk modell om de vinner valet i Storbritannien. Idag sätter de som har råd sina barn i privatskola för att ge dem bästa möjliga start i livet. Man anser att kvaliteten i det offentliga skolsystemet ofta är för dålig. Under Labour gjordes därför en mer begränsad reform med s.k. akademier.

Den viktigaste lärdomen från Sverige och Nacka, där vi har längst erfarenhet av att driva en folkpartistisk skolpolitik, med fokus på kvalitet och valfrihet, är att konkurrens också leder till bättre kvalitet i de offentliga skolorna. Men också att den i särklass viktigaste framgångsfaktorn är lärarnas engagemang och möjligheter. Därför måste nästa steg i den svenska utvecklingen vara att uppvärdera lärarna. Genom att förbättra lärarutbildningen och genom att förbättra lärarnas arbetsvillkor, inte minst ekonomiskt.

Se SvD, SvD1

2 kommentarer:

Ellinor sa...

Bra! Jag läser till lärare på fd. lärarhögskolan. Senast hade vi en diskussion om lärares löner och en student menade på att om lönerna är dåliga attraherar man de som verkligen brinner för läraryrket. Och seminariledaren höll med...

Lennart Nilsson sa...

Tänk om man sa samma sak om näringslivsdirektörer...