tisdag 9 mars 2010

Försäkringskassans felhantering

I dagarna rapporteras om att Försäkringskassan har gjort felaktiga utbetalningar uppgående till drygt 16 miljarder. Oavsiktliga fel från allmänhetens sida bedöms vara lika vanliga som fel från myndigheten.

Alla fel, som leder till för stora utbetalningar, är självklart allvarliga, men min fråga är: Gör försäkringskassan bara fel åt ett håll dvs. betalar ut för mycket? Har man en kontrollavdelning som också granskar avslagna ansökningar, som leder till att ingen utbetalning gjorts? Det verkar sannolikt att både försäkringskassan och allmänheten också gör ett antal fel, som leder till ett negativt beslut! Att inte få den hjälp man har rätt till är i mina ögon minst lika allvarligt!

Inga kommentarer: