måndag 1 mars 2010

Andra alternativ än Kyrkviken bör utredas, föreslår Folkpartiet

- Kyrkvikens orörda vattenspegel är ett av Nackas välkända och
värdefulla landmärken, som vi vill behålla orört, säger Gunilla
Grudevall-Steen (FP), ledamot av Tekniska nämnden.
Vi vill också värna om vattenkvaliteten i Järlasjön.

Planerna inom Nacka kommun om hur dagvatten från
Sickla Köpkvarter ska tas omhand oroar många nackabor.
Den lösning som nu utreds är att skapa en reningsanläggning
i Kyrkviken, vilket skulle medföra oacceptabla miljöförsämringar
i och runt Järlasjön.

- Folkpartiet har därför i Tekniska nämnden föreslagit att den
pågående utredningen också ska omfatta ett landbaserat
alternativ. Dagvatten ska renas nära källan, anser Gunilla
Grudevall-Steen.

För frågor, kontakta Gunilla Grudevall-Steen tel 08-7156167

Inga kommentarer: