måndag 9 november 2009

Dags att redovisa partibidragen

I Sverige är de politiska partierna till största delen finansierade med offentliga bidrag. Förutom det så får man också in medlemsavgifter och andra bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Till skillnad från i stort sett alla andra länder behöver partierna inte redovisa dessa offentligt. Detsamma gäller bidrag till enskilda kandidater.
Vi fnyser ofta åt det amerikanska systemet där man kan köpa sig tillträde till maktens öra genom generösa kampanjbidrag. Skillnaden mot Sverige är att vi vet om att så sker i USA, eftersom redovisningen där är offentlig, här kan mycket väl detsamma ske men i det fördolda.
När förtroendet för det politiska systemet sjunker så är det viktigt att partierna gör allt för att undvika misstankar om korruption. Detta kan bara ske genom största möjliga öppenhet, genom att vi blir lika öppna som alla andra länder med vilka bidrag partier och kandidater får.
För i slutändan, vem vet idag hur de politiska besluten påverkas av att man kan köpa sig maktens öra?

Se DN

1 kommentar:

Johan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.