måndag 19 oktober 2009

Kvotering?

I morse hörde jag att Norges modell att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser varit lyckat. Sveriges regering har hittills inte velat lagstifta om kvotering som man har gjort i Norge och kommer nog inte att göra det heller. I Sverige tillämpas kvotering på högskolan vilket nyligen har uppmärksammats i och med att några tjejer har protesterat mot att de inte har antagits på Veterinärhögskolan trots att de har högre betyg än grabbarna som har antagits.

Visst vore det underbart om alla fick chansen oavsett kön, hudfärg, ålder mm men jag kan bara konstatera att det inte är så överallt. Det är otroligt sorgligt att kvotering krävs för att få till den mångfald som vi så gärna vill ha inom yrken och på arbetsplatser. Kan man undvika lagstiftning är det ju allra bäst. Men det kanske är något vi tvingas till när inget annat fungerar? Jag kan inte tänka mig att företag vill ha lagstiftning om kvotering men jag kan hoppas att valberedningar som ändå utser styrelseledamöter studerar hur Norge har förbättrat företagslivet.

Inga kommentarer: