torsdag 10 september 2009

Ska badande bada bara utan badkläder eller ska badande bara bada i badkläder?

En one-liner är ett effektivt sätt att med ett par väl valda ord fånga in ett omfångsrikt budskap i ett väl valt nötskal. Dagens mest slagkraftiga one-liner kommer nog från Madeleine Sjöstedt, idrottsborgarråd (fp) i Stockholm, som noterar att kvaliteten på vattnet i badhusen hotas på grund av valet av badkläder:

"Tvätta sina underkläder får man göra hemma, inte i baden jacuzzi-avdelning."

Vissa simhallar har till och med fått stänga på grund av beteendet och valet av badkläder hos de som badar. Ett uppdrag har därför givits av idrottsborgarrådet till Idrottsförvaltningen där den ska komma med förslag till åtgärder för att upprätthålla vattenkvaliteten, där kalsongförbud bör ingå.

Ett rimligt uppdrag kan man tycka, rimligt även när det gäller huvuddragen för det som föreslås. Samtidigt uppstår en fråga i marginalen, nämligen: vad är lämplig val av plagg hos den som badar. Eller annorlunda uttryckt:

"Ska badande bada bara utan badkläder eller ska badande bara bada i badkläder?"

Den som har följt med i debatten vet med sig att det finns både en och två debatter (och numera kanske även tre) som löper parallellt och som då och då nästan omärkbart snuddar vid varandra. Det som skiljer dom åt är valet av preposition; en företeelse på marginalen, kan man tycka, som dock hjälper till att skyla den ena debatten från den andra. Inte helt olikt valet av badkläder.

Inga kommentarer: