torsdag 17 september 2009

Invandring leder ökat välstånd i Sverige

I dagens DN finns det en artikel om invandring och utrikeshandel. Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou visar i en studie att den ökade invandringen till Sverige visar ett positivt samband med den svenska utrikeshandeln. Effekten syns både i en ökad import och export, vilka båda inverkar positivt på den Svenska ekonomin och företagsklimatet.

Att invandringen ökar utrikeshandeln går enligt Andreas Hatzigeorgiou att härleda till faktumet att invandrares kunskap om enskilda länders affärsklimat, kultur och språk främjar handelsförbindelserna.

Denna studie visar på ett tydligt sätt att invandring är positivt för Sverige, och att vi bör ta tillvara dessa resurser och kontakter på ett ännu bättre sätt. Som liberal är jag inte förvånad, eftersom jag ser globalisering och öppna gränser som något eftersträvansvärt och positivt. Jag hoppas att bl.a. denna studie ger avtryck i migrationspolitiken och i samhällets attityder.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Resultatet visar att en 10-procentig ökning av antalet invandrare från ett specifikt land ökar Sveriges export till landet med 6 procent. Samtidigt ökar importen till Sverige från samma land med 9 procent.

En ökning av antalet utlandsfödda i Sverige med 12.000 personer leder enligt studien till en ökning av exporten med sammanlagt 7 miljarder kronor, medan importen ökar med 10 miljarder kronor.

Vad är det för positivt med det? Om det är på årsbasis vilket som förmodligen menas så blir det alltså -3miljarder per år/12000 invandrare? Varje invandrare kostar alltså 250000:-/år bara i handelsunderskott! Vad är det som är så positivt undrar jag??? Utspelet passar ju SD som en handske för de som kan 2+2=4!

Om vi tar in 100.000 invandrare så blir det alltså 25 miljarder back/år? Vari ligger det positiva? Om jag har ett företag som omsätter 10 miljoner o gör 3 miljoner i förlust.....är det då bättre att öka omsättningen till 100 miljoner o göra 30 miljoner i förlust??? Förstår fan inte utspelet?

Dan sa...

Så vi ska bara ägna oss åt export? Det skapas arbetstillfällen, betalas skatt på varor och inkomster, m.m. vid både export och import men det är klart.

Men det är klart...vill man leta "bevis" för att invandringen sänker landet då väljer man att resonera som du gör. Inte ens nationalekonomer verkar bita som argument för den redan "troende".

Anonym sa...

Det behövs inte nationalekonomer för att räkna ut att bara öka omsättningen med ett lika linjärt ökande underskott inte håller i längden! Det är ju bara att skjuta upp/låna till den ökande skulden. Som jag sa:

Om jag har ett företag som omsätter 10 miljoner o gör 3 miljoner i förlust.....är det då bättre att öka omsättningen till 100 miljoner o göra 30 miljoner i förlust???

Anonym sa...

Det var den dummaste undersökning jag har hört på senare tid. Att det skulle vara så positivt att öka exporten med 7 miljarder samtidigt som man ökar importen med 10 miljarder? Det är ju 3 miljarder back!! Det är ju matematik av det enklare slaget.

Finns inget positivt med att öka handelsunderskottet. Pengarna till det måste ju tas nåntans ifrån? Oftast i form av höjda priser, skatter o avgifter. De som har höga lån etc. blir ju däremot ganska glada då detta fenomenet blir inflationsdrivande.

Lennart Nilsson sa...

Nettot mellan export och import är tämligen ointressant. I längden jämnar det ut sig. Ökad utrikeshandel leder till ökad specialisering, vilket i sin tur leder till högre BNP/capita, dvs. högre levnadsstandard. Det viktiga i sammanhanget är alltså att ökad invandring leder till ökad utrikeshandel, vilket leder till högre levnadsstandard. Ganska logiskt egentligen. Det är ju så det har fungerat i alla tider.

Anonym sa...

BNP och BNP... http://www.dn.se/opinion/debatt/valfarden-ska-oka-inte-bruttonationalprodukten-1.936504

Anonym sa...

skulle va intressant att se hur mycket export en invandrad somalier tillför sverige.
och samtidigt se hur mycket denne somalier kostar samt hur mycket pengar som skickas från sverige till somalia.

säkert jättelönsamt för sverige

Anonym sa...

Men snälla,någon måtta får det vara, ska detta vara en nationalekonom??? Med detta räknesätt skulle Sverige både ökat sin import och export med ofantliga siffror då vi på ett år får ca 100.000 nya invandrare.
Sanningen är ju att kostnaden ökar istället, eftersom bara ett fåtal av dessa kommer i arbete över huvud taget. Antalet arbetstillfällen ökar liksom inte med 100.000 per år!!! Utan minskar snarare.
Hur kunde han bli godkänd i sin examina? ( Dessutom är inte de länder där de flesta invandrare kommer ifrån exportländer. Vad skulle sudan , nigeria, irak mfl köpa av Sverige i sådana summor?)
Det enda man kan hålla med omär att det är bra att ha någon med i sitt team som käner till landet man ska sälja till. Men resten är geschäft!!

Anonym sa...

Läs denna nyare artikel: ”Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor”, av nationalekonom Jan Ekberg:

http://www.dn.se/opinion/debatt/arbetskraftsinvandring-hjalper-inte-offentlig-sektor-1.974540

Ett citat ur artikeln:

"Det finns således inga särskilt starka offentligt finansiella argument för framtida invandring."

STOPPA MASSINVANDRINGEN!