måndag 24 augusti 2009

EU-grannar osams

Slovakiens premiärminister har förklarat att Ungerns president inte är välkommen att besöka den slovakiska delen av en gemensam gränsstad. Länderna har en gemensam historia, som förvisso innehåller många problem och motsättningar. Men EU är till för att förhindra att medlemsländerna fördjupar sina tvister och detta är dessutom ett brott mot den fria rörligheten. Dags för ordförandelandet Sverige att tala högt om vilka förpliktelser ett medlemsskap medför?!

Inga kommentarer: