tisdag 30 juni 2009

A-kassa och skatterI sitt tal i Almedalen så pläderade Folkpartiets Jan Björklund för införandet av obligatorisk A-kassa. Egentligen så är det både märkligt och opraktiskt att A-kassan fungerar så radikalt annorlunda än andra socialförsäkringar. Tänk om vi hade haft en sjukförsäkring som fungerade på samma sätt, att människor som känner att de är friska kan ställa sig vid sidan av. Kanske något av en våt dröm för nyliberaler och hälsofanatiker... Förklaringen är givetvis att A-kassan administreras av facket, och varit ett sätt att få männskor att stanna kvar i socialdemokratiskt styrda fackförbund.

Men, samtidigt kan det vara dags att genomföra en större reform av hela arbetslöshetsförsäkringen. En förändring som innebär att arbetsmarknadens parter får större möjligheter att påverka utformningen inom respektive avtalsområde. Redan idag erbjuder ju många förbund tilläggsförsäkringar för att komplementera de ofta absurt låga nivåer det handlar om i praktiken. Det vore kanske mer praktiskt att hela försäkringen hanterades i ett sammanhang, men med statligt bestämda miniminivåer, och givetvis obligatoriska inom respektive avtalsområde.

När det gäller skatterna så är det oerhört välkommet att Folkpartiet är berett att ta strid med moderaterna om att ta bort värnskatten. Värnskatten som sossarna införde i strid med skatteuppgörelsen är en skatt på utbildning, en skatt på att satsa på sitt jobb, en skatt på allt det som behövs för att säkra Sveriges framtid. Det är viktigt att Folkpartiet inte viker sig i denna fråga utan snarare arbetar för att på sikt ta bort hela den statliga inkomstskatten, så att ingen människa betalar annat än kommunalskatten. Det skulle kosta ca. 40 miljarder om året i en budget på långt över 1000 miljarder. Man bör även ta nya tag när det gäller beskattningen av företagare, t.ex. att ta bort dubbelbeskattningen genom att integrera bolagsskatten med kapitalbeskattningen. Detta kan finansieras dels genom det ökade utrymme som skapas genom ekonomisk tillväxt, dels genom ökade skatter på energi och koldioxid.


Se DN, DN1, DN2, DN3, SvD

Inga kommentarer: