måndag 29 juni 2009

Förlåt Tollare-vänner och Boo-bor

Jag är den folkpartist, som Mitt i Nacka mycket riktigt konstaterade kom för sent till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni då slutligt beslut i Tollarefrågan fattades. Jag lämnade Sigtuna i bil klockan 15.45, men det räckte inte för att vara på plats i Sickla kl 18.30... Nu klubbade moderaterna med sedvanligt stöd av kd igenom Tollareplanen, vilket innebär att vi i Boo inte längre kan räkna med Tollare som ett stort sammanhängande strövområde, och dessutom blir vi av med högst skyddsvärd natur. Detta på grund av nitton (19) ynka villor utav totalt mer än 700 bostäder.

Min närvaro hade dessvärre inte ändrat på beslutet. Om jag hunnit i tid, så hade visserligen omröstningen slutat oavgjord, men moderate ordföranden Mats Gerdau hade då fällt utslagsrösten. Jag lovar emellertid att moderaterna hade fått det hett om öronen i debatten!

Martin Ingels

Inga kommentarer: