måndag 29 juni 2009

Cykel på köpetGamla bilar är miljöfarliga, därför vore det bra om vi kunde återinföra en rejäl skrotningspremie. Men inte, som i Tyskland, ett bidrag för att köpa en ny bil. Visserligen är nya bilar ibland både bränslesnålare och mer miljövänliga än gamla, men eftersom ungefär en tredjedel av en bils koldioxidutsläpp kommer från tillverkningen så är den totala effekten på klimatet generellt sett negativ om man skrotar en fungerande bil och ersätter den med en nyproducerad.Nej, för att få en positiv effekt på klimatet, och dessutom på folkhälsan, luftkvaliteten i våra städer, trafiksäkerheten, trängseln på vägarna och stadsbilden, så borde staten för varje bil som skrotas ge bort en check på t.ex. 5000 kr som kan användas för att köpa en cykel. Om vi fick bort ett antal bilar från trafiken så skulle vi kunna lösa köproblemen utan att investera miljarder i nya vägar. En skrotningspremie i form av en cykel skulle alltså förmodligen bli lönsam för staten. Och de pengar man sparar på väginvesteringar bör i första hand gå till att anpassa kollektivtrafiken så att man kan ta med sig cykeln på tåg, tunnelbanor, spårvagnar och bussar. Dessutom måste man bygga nya snabba cykelvägar, cyklostrador, istället för de farliga gång- och cykelvägarna som finns idag.

Inga kommentarer: