tisdag 21 april 2009

Vad är hindret?

”En fungerande affärsmodell för intellektuella produkter” är det väl ingen som har något emot. Inte heller kan jag se att domen mot Pirate Bay utgör något hinder mot att en sådan skapas. Tvärtom, den blir mer angelägen!

Hur tingsrätten tolkar gällande lag är inte i nuläget en politisk fråga. Om det håller att döma för medhjälp lär visa sig, då med största sannolikhet Svea hovrätt och Högsta domstolen med tiden säger sitt. Därefter får väl politiken fundera över om lagändringar krävs.

Men bara för att vi fått ny teknik, som alla(?) använder kan man ju inte strunta i att nedladdning är lagbrott. Ännu tydligare blir det om vi lämnar låtarnas område och går över till läromedel. Hur kul kan det vara att få sin lärobok, som det tog flera år att skriva, nedladdad i en sådan utsträckning att författarens inkomst blir 0 kr!

Tror faktiskt inte att viljan att arbeta gratis är särskilt utbredd.

1 kommentar:

Lennart Nilsson sa...

Självklart måste ha upphovsrättsinnehavarna ha rätt till sin egendom och tjäna pengar på den, självklart måste folk som ägnar sig åt piratkopiering hållas efter. Givetvis utan att inskränka de medborgerliga rättigheterna eller låta mäktiga företag agera privatpoliser. Men Pirate Bay har ju inte vare sig laddat upp eller ner några verk. Däremot har de fungerat som en sökmotor. Men ska man verkligen hamna i fängelse för att de man länkar till gör olagliga saker.