torsdag 9 april 2009

Hurra för kammarrätten

Tack för det, kammarrätten. Det är olagligt att sälja en kommunal skola till priset av bara inventarierna! Kammarrätten har underkänt försäljningen av Tibble gymnasium i Täby och köpet upphävs! Nu blir det spännande att se om regeringsrätten ger prövningstillstånd eller om skolan åter blir kommunal.

Inga kommentarer: