tisdag 7 april 2009

110 miljoner till Nacka

Regeringen satsar 17 miljarder på att hjälpa kommuner och landsting att klara välfärden. Det är en väl avvägd satsning. Sveriges kommuner har under ett antal år fått se skatteintäkterna stiga snabbt till följd av ökade inkomster för medborgarna. Nu är det som bekannt å andra sidan tvärstopp, skatteintäkterna planar ut eller sjunker. Under de goda åren kunde många kommunalpolitiker betrakta de ökade inkomsterna som en godispåse som kunde slösas på allehanda projekt som kanske inte alltid hade så mycket med medborgarnas välfärd att göra. Nu när det går åt andra hållet så ropar samma kommunalpolitiker på staten för att fylla igen hålen. När det är kärva tider så måste man se till att prioritera, och prioritera hårt. Vad är kommunens kärnuppdrag, hur använder vi skattekronorna för att få ut maximal effekt, var kan vi spara och rationalisera? På samma sätt som slöseriet i goda tider var ogenomtänkt och orimligt, på samma sätt är alltför stora nedskärningar i den grundläggande kommunala servicen inte rimliga i dåliga tider. Verksamheterna måste få långsiktiga förutsättninar att fungera.

Det är också bra att regeringen fördelar pengarna jämt över alla kommuner, istället för att ge mest åt de som skriker mest, eller belönar de som slösat och förstört kommunens ekonomi redan under de goda åren. Välkommet är också signalerna om att man måste se kommunernas balanskrav över en hel konjunkturcykel, så att man kan arbeta långsiktigt både med kvaliteten i välfärden och hålla en jämn kommunalskatt.

I Nacka har vi, jämfört med många andra kommuner varit relativt tajta nör det gäller kommunalt slöseri. Trots det har en hel del tveksamma satsningar gjorts; kommunen har satsat på allt ifrån jättstora segelbåtar till TV-galor. Nu får Nacka kommun 110 miljoner under 2010-2012 av regeringen. Med hjälp av dessa pengar, effektiviseringar och en ordentlig genomgång av kommunens veksamhet, så borde vi klara att behålla kvaliteten i välfärden, i skolan, barnomsorgen, omsorgen om äldre och funktionshindrade etc. Utan att höja skatten.

Se DN, DN1, DN2, SvD, SvD1, SVD2