fredag 6 mars 2009

Vi gillar Europa!

Ja till Europa!

Känns budskapet igen? Det var vår paroll i folkomröstningen 1994 när vi skulle besluta om Sverige skulle vara med i EU eller inte, och vi gick ju med och är medlemmar sedan dess.

Det var också vår paroll i Eurofolkomröstningen 2003, men den gången gick det inte så bra. Tråkigt nog dras vi ännu med vår Svenska krona, med allt vad det innebär.

Nu i år är det dags för Europaparlamentsval den 7 juni, och det handlar inte om ett ställningstagande för eller emot EU. Varför har vi då en paroll som antyder att så är fallet?

Jo, det finns en mycket naturlig förklaring. Folkpartiet var det första partiet att omfamna Europatanken på allvar, och vi är fortfarande väldigt positivt inställda till Europeiskt samarbete och EU som plattform för detta. Vi ska naturligtvis fylla vårt budskap med de viktiga saker vi vill åstadkomma inom ramen för EU, men den positiva grundhållningen är basen för att vi kan påverka Europas utveckling. Vi gillar Europa och vi tror på möjligheten att Folkpartiet kan göra Europa bättre!

Inga kommentarer: