fredag 30 januari 2009

Lollo - riksdagen måste förtydliga lagen

Kanske är jag naiv, men jag tror inte att riksdagens majoritet - om frågan ställdes separat - skulle rösta för att barn, som växt upp i Sverige och har sin enda fasta förankring här, under alla förhållanden ska utvisas till sitt medborgarskapsland bara därför att deras föräldrar en gång kom illegalt till Sverige! Jag tror att man helt enkelt inte tänkte på denna specifika situation, när man skrev kommentarerna till den nya lagen.

Men det är alltså så lagen ska tolkas idag. Migrationsöverdomstolen har inte ändrat Lollos utvisningsbeslut. Det är därför fel adressat, när man klagar på Migrationsverkets generaldirektör eller verkets beslut.

Vad jag önskar av Sveriges riksdag är att man omedelbart beslutar om att avvisningar liknande Lollos i väntan på ett förtydligande om vad lagstiftaren/riksdagen menar inte ska verkställas. Således ska barn som under normala förhållanden skulle utvisas beviljas uppehållstillstånd, om de av något skäl inte kan utvisas tillsammans med sin vårdnadshavare och om de dessutom saknar närstående som kan ta hand om dem i det ”nya” hemlandet. Detta om något borde ju vara synnerliga skäl för uppehållstillstånd.

Inga kommentarer: