måndag 3 november 2008

Rädda Tollare

Naturreservat är viktiga. Nästa år är ett naturvårdsår i Nacka, då vi hoppas inviga många nya reservat. Först på tur är Tollare, som tyvärr riskerar att bli mindre än tänkt. Vi tycker att naturreservatets gränser måste sättas efter vad reservatsutredningen kom fram till när det gäller natur- och rekreationsvärden, inte vad som blev över när exploatören tagit sitt. Tycker du också det? Skriv gärna på den här namninsamlingen

Inga kommentarer: