torsdag 6 november 2008

Allians- eller folkpartiet?

Jag vill inte slå ihop de fyra borgerliga partierna – en fråga som ofta debatteras!

De krafter som står emot varandra i denna fråga är IDEUTVECKLING och MAKTUTÖVNING.

Inom borgerligheten kan vilken idéutveckling som helst äga rum, men om makten aldrig erövras, så är värdet av denna ideutveckling begränsad. Detta är ett starkt argument för ’allianspartiet’.

Jag själv är emellertid folkpartistisk politiker i Nacka kommun, och upplever att jag nästan sitter i opposition till ’det moderata styret’, trots att fp är en del av den moderatdominerade kommunala ’regeringen’. Hur kan detta komma sig?

I de allra, allra mest viktiga kommunalpolitikiska frågorna i Nacka är (fp) och (m) synnerligen överens – skolpolitik (~70% av budgeten), skattepolitik (medborgaren ska inte betatala en krona mer än nödvändigt), etc.

Men i vissa frågor på marginalen skiljer vi oss. Hur ska den natursköna kommunen Nacka utvecklas under trycket av att den välmående regionen Stockholm naturligt utvecklas? Ska Nacka bli ett stort, asfalterat radhusområde, fullt av moderata väljare, eller ska Nacka utvecklas i harmoni med dess ursprungsvärden, dvs underbar natur, vilket (fp) vill? Ska ”marknadskrafterna” få styra helt och hållet vad avser bredbandsutbyggnaden i Nacka, eller behövs faktiskt kommunala initiativ för att gynna Nackas skattebetalare? I förhållande till de kommunala huvudfrågorna är och förblir dessa frågor på marginalen, men för den enskilde medborgaren är frågorna ofta avgörande.

Om de fyra allianspartierna skulle slås ihop, så skulle mycket av denna ideutveckling dödas! Det är en STYRKA för alliansen att det finns en idemotsättning i Nackas ’små frågor’ emedan vi är helt överens om Nackas ’stora frågor’. Om vi skulle slå ihop partierna, så skulle ideutvecklingen hämmas, och det vore av ondo!

Jag älskar mitt lilla folkparti! Där möter jag
* Synnerligen kloka och balanserade människor
* Människor med samma grundvärderingar, men med högst olika livserfarenhet
* Ett debattklimat som verkligen kännetecknas av ’högt i tak’
Kan du tänka dig en mer berikande miljö?

Vad skulle hända om de fyra allianspartierna förenades i ett?
Folk med ganska olika grundvärdereingar (runt homosexualitet, mm) skulle sitta vid samma bord, och tvingas enas
’Den stora organisationen’ skulle göra att den enskildes engagemang fjärmades från verkligt inflytande, och demokratin skulle ta stryk

Därför tycker jag att Allianssamabetet är helt riktigt!:
* Låt idéarbetet pågå i de fyra olika partierna, så att demokratin stärks och alla goda idéer får rimligt utrymme
* Om något parti verkar bli för litet, så hjälper vännerna till genom valteknisk samverkan i syfte att säkra makten
* Låt dessa fyra partier med rimligt synkad värdegrund utgöra en seriös utmanare till makten i Sverige
* Låt idémotsättningen bli en styrka för att fortsättningsvis leverera en klok politik för Sverige

Även för mig utgör en regering ledd av socialdemokraterna och de samarbetspartier de behöver (mp och, hemska tanke, v) ett hot. De kommer inte att utveckla Sverige i den riktning jag vill i de allra största frågorna. Jag kan nästan, fast bara nästan, tänka mig bli moderat för att undvika detta!

Men tänk om alternativet till att alla blir moderater är, att en fri idéutveckling sker mellan fyra olika partier. Dessa partier tvingas samlas inför den dag tävlingen om makten sker. Detta är en oerhört mycket mer spänstig kombination! Därför: Låt oss behållar våra fyra små underbara partier, låt oss träta i alla små medan vi i grund och botten är överens om de allra viktigaste frågorna, men låt oss samarbeta för att säkra MAKTEN, för utan den saknar idéerna värde.

2 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Jag håller med.

Även om man inte kan utröna de enskilda allianspartiernas åsikt i varje fråga så är Folkpartiet den krydda som behövs för att totalsumman ska bli bra. Mer sådan krydda gärna, men blir det för mycket tycker till och med jag att det kan smaka beskt.

Det gäller för väljarna att förstå att vilket alliansparti man lägger sin röst på faktiskt innebär en förskjutning i praktiken.

Lars-Erick Forsgren sa...

Uppriktigt sagt, som det ser ut idag är det ytterst marginella skillnader.
Det är bara en marknadsföringfråga, för att nå olika målgrupper för samma ändamål: Makten.

Men jag önskade att det vore inte bara lite utan mycket krydda i fp.
Stark o smaklig socialliberal krydda.

För vi väljare behöver valmöjligheter.
Inte bara mellan pest och kolera.