måndag 13 oktober 2008

Partiledardebatten igår...

...var inte alls spännande. Det var väldigt förutsägbart vad var och en skulle säga. Lite intressant blev debatten i oppositionen när diskussionen om regeringsalternativ dök upp. Om demokratin ska fungera måste det finnas en stark opposition. Opoositionen har ändå en lång bit kvar innan de är lika samspelta som majoriteten. Men majoriteten får inte vara allt för samspelt. Det är ändå 4 olika partier och som måste tillåtas ha olika åsikter. För demokratins skull är det bättre med flera partier i en regering än enpartiregering som vi tidigare har haft. Igår på debatten var det egentligen bara frågan om äktenskapsbegreppet där man kunde se att det fanns en spricka i majoriteten. Där kan man ju bara inse att kd måste ge upp.

Inga kommentarer: