lördag 27 september 2008

Trender i opinionen

Det är alltid frestande för journalister och förståsigpåare att övertolka enskilda opinionsmätningar. För att få en lite klarare bild över hur opinionen har utvecklats sedan valet så har jag tagit genomsnittet av alla instituts mätningar nu, före sommaren, för ett år sedan och direkt efter valet i oktober 2006. För att ytterligare förtydliga bilden har jag sedan omvandlat siffrorna till riksdagsmandat, det är ju ändå mandaten och inte procenten som räknas.

Moderaterna har stadigt tappat hela tiden, de 97 mandat man fick i valet steg med 1 direkt efter, men för ett år sedan låg man på -9, innan sommaren på -12 och nu på -16. Att vara moderat riksdagsledamot måste betraktas som ett ytterst osäkert jobb, inte minst med tanke på att det inte finns några tecken på att tendensen är på väg att vända.

Folkpartiets 28 mandat i valet låg stilla direkt efter, men hade för ett år sedan minskat med ett mandat och innan sommaren med ytterligare ett, för att nu åter ligga på -1. Troligen är utvecklingen sådan att man tagit lika mycket från moderaterna och de övriga borgerliga som man förlorat vänsterut. Folkpartiet brukar ju ibland kallas "politikens Hallsberg."

Centerns 29 mandat gick ner med ett direkt efter valet för att sedan snabbt sjunka till -7 för ett år sedan, en siffra som man leget kvar på både före sommaren och nu. En tolkning skulle kunna vara att man tappat de liberala "nya" centerpartisterna, men håller greppet om sina kärnväljare.

Kristdemokraterna ser det mörkt ut för. De 24 mandat man fick i valet hade redan i oktober sjunkit med 4, och därmed utraderat den borgerliga majoriteten. För ett år sedan låg man på -7, vilket man låg kvar på innan sommaren, nu har man tappat ytterligare till -8. Fortsätter nedgången så hamnar man under spärren och åker ur riksdagen. Partiet har definitivt kniven på strupen, särskilt som man i allt fler mätningar hamnar under 4%. Med tanke på att man har sitt starkaste stöd bland de som är 75+ med 5,7%, och sitt näst svagaste bland förstagångsväljarna med 1,4% (bland 25-29 åringar har man 0,6%) enligt SCB, så gör den naturliga avgången bara den att man hamnar utanför riksdagen.

Totalt hade de borgerliga tappat 5 mandat i oktober 2006, och därmed sin majoritet, för ett år sedan låg man på -24 mandat, innan sommaren på -28 och nu på -32 mandat.

Sossarna går det som bekant lysande för, direkt efter valet hade man ökat de 130 man fick med 6, för ett år sedan låg man på +23, innan sommaren +25 och nu på +29. Just nu behöver man vinna ytterligare 16 mandat för att få egen majoritet. Om KD skulle trilla under 4% så skulle det räcka med bara 8 mandat till...

Miljöpartiet fick 19 mandat i valet, direkt efter hade man vunnit 1 mandat, innan klimatfrågan exploderade. Sedan dess har man legat stadigt på +4 mandat. Av någon anledning har partiet vare sig tjänat särskilt mycket på klimatfrågan eller missnöjet med regeringen.

Vänsterpartiet är det stabilaste partiet i svensk politik. Sedan Lars Ohly jagade bort alla pragmatiker har man behållit bara den hårda kärnan. I valet fick man 22 mandat, men tappade 2 direkt efter, för ett år sedan hade man tappat ytterligare ett mandat, för att innan sommaren och nu ligga på -1. Trots vänstervindar och missnöje...

Sverigedemokraterna ligger fortfarande under riksdagsspärren, men närmare sig sakta men säkert...

Se DN

12 kommentarer:

Sd-väljare sa...

Sverigedemokraterna ligger knappast under riksdagsspärren. Det är nog bara Synovates mätmetoder som missgynnar sd. Även skämmighetsfaktorn och andra småfaktorer kan spela in. När sd fick fyra eller över fyra procent hos alla andra opinsionsinstitut fick man bara 3,9 procent hos Synovate. Denna siffra, 3,9 procent, var dock statistiskt säkerställd från valet 2006. Synovate är det enda institutet som inte har haft sd över fyra procent, om man bortser från SCB som har hela andra mätmetoder som inte kan jämföras med de vanliga instituten. I verkligheten ligger sd alltså med största sannolikhet över riksdagsspärren i denna mätning. Här kan man läsa mer om saken:

http://www.status.st
http://gruegranskar.blogspot.com/2008/01/sd-underskattas-i-mtningarna-inte.html
http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/kinnunen/2008/07/01/djungeln_av_opinionsmatningar

Lennart Nilsson sa...

Det enda institut som har haft SD över riksdagsspärren är SIFO, hos alla andra har ni legat under (utom den mätning hos Sentio i somras som SD betalade).
Synovate var de som hade högst siffror för SD innan valet och kom mycket nära valresultatet.
Mina siffror bygger på genomsnittet av fem institut. För övrigt så brukar ju SCB:s mätningar anses mest tillförlitliga.

Chansen för SD att komma in riksdagen beror nog mest på om lågkonjunkturen blir riktigt allvarlig

Sd-väljare sa...

Lennart Nilsson,

Det är beklagligt att du far med osanning och inte läser igenom mina kommentarer noggrant. Sverigedemokraterna har varit över eller precis på riksdagsspärren hos samtliga opinionsinstitut förutom Synovate och SCB – det vill säga Sifo, Skop, Sentio, Novus och Demoskop – vilket jag trodde framgick av min länk www.status.st. Om du nu råkar ha en paranoid föreställning om att statistiken på den sidan är ”fabricerad” och ”skapad av en "sverigedemokrat” kan jag råda dig att läsa Synovates egen sammanställning här:

http://www.temo.se/Templates/Page____375.aspx

Att sd köpte en mätning från Sentio, när denna mätning redan var färdig, hade inget som helst med resultatet att göra och hade ingen som helst inverkan på detsamma. Även andra partier köper ständigt mätningar från instituten. Eftersom Dagens Nyheter, efter att ha publicerat Sentios mätningar i över ett år, har bojkottat Sentio, efter att institutet presenterade två mätningar där sd fick över fyra procent, får Sentio nu vända sig till nya aktörer varje gång. Det är nog snarare där skandalen ligger, inte att Sentio fick vända sig till sd som en sista utväg för att få en mätning publicerad. Om du betvivlar Sentios trovärdighet kan du med fördel titta på institutets mätningar och anseende i Norge och Danmark.

Synovate hade i valet 2006 bra siffror för sd en enda gång, och det var i juni 2006. I augusti och september var det riktigt lågt förutom i en mätning där sd fick 2,8 procent:

http://www.bahnhof.se/wb492673/3%20Main%20frame%20Synovate.html

På det stora hela var Sifo bättre i valet 2006:

http://www.bahnhof.se/wb492673/2%20Main%20frame%20Sifo.html

Att räkna genomsnittet av olika opinionsinstituts mätningar är knappast klipskt eller tillförlitligt eftersom dessa har mycket olika mätmetoder. Det är möjligt att SCB:s PSU-mätningar anses mest tillförlitliga, inte minst på grund av sitt stora intervjuantal, men återigen – som framgår av Martin Kinnunens blogginlägg som jag länkade till i mitt förra blogginlägg – missgynnar SCB:s mätmetoder sd och andra, liknande i riksdagen ej representerade småpartier riktigt mycket. Detta var ett faktum redan på Ny Demokratis tid. SCB:s mätmetoder skiljer sig även från alla ”vanliga” institut, varför mätningarna är i en annan ”division”, så att säga. I valet 2006 hade SCB:s resultat för sd ingenting att göra med valresultatet.

”Chansen för SD att komma in riksdagen beror nog mest på om lågkonjunkturen blir riktigt allvarlig”.

Det är förstås en intressant teori, men jag tror inte att den har så mycket stöd i verkligheten. Även om konjunkturen vänder upp igen till valet 2010, som regeringen förutspår i sin senaste budget, tror jag att sd ändå kommer in i riksdagen med råge eftersom det inte är endast konjunkturläget som påverkar vårt stöd, vilket inte minst manifesterades i valet 2006 med en mycket stark högkonjunktur och ett förhållandevis bra val för sd. Du lurar dig själv om du tror på det ovanstående, alltså.

Lennart Nilsson sa...

uppriktigt sagt, vem bryr sig?

Sd-väljare sa...

Kanske ingen, men kort sagt: räkna med att vi kommer in i riksdagen 2010. Sedan kanske vi samarbetar med alliansen. Vem vet?

Sd-väljare sa...

I valet 2010 kommer vi även att kandidera i Nacka kommun och eventuellt komma in i Nacka kommunfullmäktige.

Lennart Nilsson sa...

Det är ändå ingen som vill samarbeta med er. Och sannolikheten för att ni kommer in Nacka är rätt så minimal, med tanke på att ni fick 1% i senaste valet...

Lennart Nilsson sa...

...vilket bara var litet mer än Feministiskt initiativ och Piratpartiet...

Sd-väljare sa...

"Det är ändå ingen som vill samarbeta med er."

Om vi pratar riksdagen är det nog ganska självklart att alliansen kommer att samarbeta med oss om vi blir vågmästare 2010. Varken Reinfeldt eller Hägglund har avfärdat det i alla fall när de har fått frågan från journalister. De har bara sagt att de inte vill samarbeta med oss - med de har inte givit något klart besked om de kommer att göra det eller ej.

"Och sannolikheten för att ni kommer in Nacka är rätt så minimal, med tanke på att ni fick 1% i senaste valet..."

Eftersom sd har breddat sig i borgerliga väljarkretsar sedan valet 2006 är det nog ganska troligt att många tidigare borgerliga röstar på sd - så även i Nacka. Kanske Mona Sahlin inte röstar på sd, men det finns en del andra i Nacka som säkert gör det. Jag är säker på att vi kommer in i moderatstyrda Vellinge också, den enda skånska kommun där sd saknar representation på grund av för lågt väljarstöd. Sd kommer i alla fall att försöka kandidera i samtliga 290 kommunfullmäktige 2010. Hur det blir med valresultatet får vi se då.

"...vilket bara var litet mer än Feministiskt initiativ och Piratpartiet..."

Jaså?

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/01/82/roster.html

Sd fick 528 röster, vilket motsvarade 1,07 procent.

http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/handskrivet/K/01/82/index.html

Fi fick 14 röster eller 283 ppm. Pp fick 8 röster eller 162 ppm. 0,0001 procent är 1 ppm...

Lennart Nilsson sa...

i riksdagsvalet, fi och pp ställde inte upp i kommunalvalet. Jag har aldrig mött en enda Sverigedemokrat i Nacka. Vågar ni inte komma upp ur era bruna hålor?

Sd-väljare sa...

Tråkigt att du fortsätter ljuga och demonisera, Lennart, istället för att vara saklig.

"i riksdagsvalet, fi och pp ställde inte upp i kommunalvalet."

Sd var det överlägset största partiet utanför riksdagen 2006 (även 2002 var man största parti utanför riksdagen) med 162 463 röster eller 2,93 procent.

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/ovriga.html

Fi fick 37 954 röster eller 0,68 procent och pp 34 918 röster eller 0,63 procent. Så vad menade du egentligen med "vilket bara var litet mer än Feministiskt initiativ och Piratpartiet"?

(Totalt fick sd 3,32 procent i de allmänna valen 2006: http://www.bahnhof.se/wb492673/10%20Main%20frame%20332.html.)

"Jag har aldrig mött en enda Sverigedemokrat i Nacka."

Inte jag heller - men sedan bor jag inte heller i Nacka eller ens i närheten. Men 528 röster fick man ändå, och man hade fyra kandidater:

http://www.val.se/val/val2006/valsedlar/018201K.html?parti=0110&submit=OK#kod-0110

Så nog finns det sd:are i Nacka. Sedan har man inte startat en lokalförening i just Nacka kommun än, men det kommer väl till valet 2010, tror jag, inte minst då sd kommer att satsa extra mycket på Stockholmsområdet 2010.

"Vågar ni inte komma upp ur era bruna hålor?"

Nu tror jag inte att sd:are bor i jordhålor, så det får stå för dig och dina fördomar, men att kalla Sveriges mest Israelvänliga parti (Kent Ekeroth) för "brunt" med tanke på ditt eget partis historia är nog att ta i ganska mycket, Lennart.

http://www.klaric.se/blogg/archives/913

Du kanske kan citera något av sd:s partiprogram sedan grundadet 1988 och tydliggöra det "bruna"?

Lennart Nilsson sa...

Lägg ner!