onsdag 3 september 2008

Unga tjejer dricker allt mer

Nu har den årligt återkomande Stockholmsundersökningen som gäller alkohol- och drogvanor för 16-åringar i Stockholms 9:eklasser publicerats. Resultaten redovisas per stadsdel och det visar sig att främst 16-åriga tjejer på Östermalm utmärker sig. Hälften av dem anger att de dricker vin och sprit varje månad, och 37% att de dricker stora mängder vid samma tillfälle. Alkoholen konsumeras främst på privata fester, men många anger också att de driker på krogen.


I Nacka gjordes en liknande undersökning 2007 och där visar det sig att flickorna i skolår 7 - d.v.s. 14 år - har ökat sin drickande, både i mängd och hur ofta de dricker. Uppdelat på kommundelar visar resultatet att flickorna i Saltsjöbaden skiljer ut sig på så sätt att alkoholkonsumtionen ökat mest.

En entydig forskning visar att ju tidigare debutåldern för alkohol inträder desto större är risken för dåliga alkoholvanor som vuxen. I både Stockholm och Nacka arbetar kommunerna med alkoholprevention på olika sätt, men uppenbarligen räcker inte det arbetet till. Vi måste alla hjälpas åt att få ned dessa oroande siffror. Skolorna måste arbeta mer med dialog med eleverna om dessa frågor. Föräldrarna måste ta sitt ansvar för att ta reda på vad deras tonåringar gör på fritiden, och sahället måste bistå föräldrarna med detta. Tillståndsenheter i kommunerna måste vara hårda mot restauranger och affärer som säljer alkohol till minderåriga. Alkoholfria mötesplatser för unga i form av fritidsgårdar, idrottsföreningar, discotek med vuxna närvarande m.m. måste finnas och fungera.

Inga kommentarer: