torsdag 25 september 2008

250 miljoner kvinnor - och ingen duger?

Följande dök upp i min mailbox igår, och jag vill gärna dela det med er:

Inom det närmaste året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes- och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.

Det är dags för förändring! Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget.Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under!

http://www.femalesinfront.eu/

Inga kommentarer: