torsdag 24 juli 2008

Det finns en enkel åtgärd...

Cykelolyckorna fortsätter att öka i Stockholm, främst i innerstan. Stockholms stad skyller på att alla pengar går åt till att reparera Söderledstunneln och Centralbron. Men det finns en åtgärd man skulle kunna göra som skulle minska olyckorna och inte kostar en massa pengar. Rensa cykelbanor och cykelfält från allt som inte hör hemma där så att det faktiskt går att använda de för att cykla i. Idag är cykelfälten, särskilt i innerstan, fulla av dubbelparkerade bilar som tvingar cyklisterna att svänga ut i biltrafiken. Kan inte polisen transportera bort dessa bilar, precis på samma sätt som man skulle göra om någon parkerade på Essingeleden. Ett annat problem är att cykelbanorna ofta används som uppläggningsplats för diverse material när man reparerar gator, eller för containrar i samband med ombyggnader m.m. Kan inte staden helt enkelt sluta ge tillstånd för sånt. Sen har vi ju det faktum den dåliga separeringen av gående skapar olyckor. Till att börja med kan man ju börja med att se till linjerna blir synliga, några burkar färg kan göra underverk.
På längre sikt måste man börja tänka om när det gäller synen på oss cyklister. På samma sätt som man byggt motorvägar för bilister behövs snabba, korsningsfria cykelstråk, cyklostrador, för att man effektivt ska kunna cykelpendla inom regionen. Idag är cykelvägnätet (om man nu ens kan kalla det så) byggt främst för låg fart och korta sträckor, t.ex. för barn som cyklar till skolan. Vore det inte bra om man också uppmuntrade vuxna att cykla?
Folkpartiet i Nacka arbetar för att vi åtminstone här ska få ett sammanhängande cykelvägnät över hela kommunen. Vi får hoppas att resten av regionen också gör det.

Se SvD

Inga kommentarer: