fredag 9 maj 2008

Tonårsstraff

Två tonåringar dömda till livstid för dödande knivhugg och tre andra till 10 års förvaring. Ja, det är inte i Sverige utan i Storbritannien, kan man läsa på BBC News hemsida idag. Allmänt sett måste ju England anses vara ett civiliserat land, så nog är det intressant, att man kan se så olika på "straffvärden". Det hör till saken att man i England inte gör någon skillnad på unga brottslingar och vuxna i sådana här fall.

Två nordeuropeiska länder - Sverige och England - med långa demokratiska traditoner och ändå så olika syn på ungdomsbrott. Två tydliga ytterligheter. Visst vore det önskvärt att finna en medelväg, som faktiskt motsvarar just "den allmänna rättskänslan".

Inga kommentarer: