måndag 21 april 2008

Äntligen!Utbildningsminister Jan Björklund (fp) skriver idag på DN Debatt om hur vi ska få fler yrkeslärare. Bl.a. ska faktisk yrkeskunskap uppvärderas så att den som har gedigna yrkeskunskaper bara ska behöva läsa ett år istället för tre som idag. Det här är en helt nödvändig reform av två skäl. Dels för att vi redan har, och står inför en ännu större, brist på yrkeslärare. Vi måste hitta sätt att locka fler till jobbet, och hur lockande är det att behöva sitta tre år på skolbänken och lära saker som man redan kan, med åtföljande studieskulder osv? Dels är det viktigt att vi uppvärderar yrkeskunskapen. Det gäller inom alla områden i samhället. Det är ju trots allt så att man lär sig oerhört många intressanta och viktiga saker på universitetet, men att sköta ett jobb lär man sig på jobbet, verkligheten ser ju oftast lite annorlunda ut utanför än innanför campusmurarna.

Inga kommentarer: