tisdag 22 april 2008

Kommunfullmäktige

Det blev ett långt kommunfullmäktigesammanträde i Nacka i går kväll. Trots att vi inte hann med mer än hälften av ärendelistan så satt vi kvar till elva. Det berodde på oppositionen pratade mycket och länge om de ärenden där vi inte skulle besluta något, bokslut och revisionsberättelse. Klockan var halvtio innan vi kom fram till beslutsärendena, vilket gjorde att vi bara hann med frågorna om karriörvägledningscheckar och tomträtter.
När det gäller karriärvägledningscheckar så är det ett nytt sätt att försöka få yrkesvägledningen att fungera, vilket den långt ifrån alltid gör idag i Nacka. Varje elev på högstadiet och gymnasiet får en "check" på 700 kronor och får välja vägledare själv. Vi liberaler är beredda att prova det här systemet för att se hur väl det faller ut. Däremot är vi tveksamma till begreppet karriär-, det känns som om det behöver en reality check. Vilka 14-åringar pratar om karriär när funderar på vad de ska välja på gymnasiet?
Oppositionen var splittrad, sossarna och vänstern givetvis emot, centern och nackalistan hade samma inställning som oss, medan miljöpartiets argumentering och yrkanden var lite svåra att följa.
Sent, sent kom vi in på frågan om tomträtterna. Några tappra tomträttsinnehavare satt kvar hela tiden och väntade på "sitt" ärende. Jag undrar vad de får för bild av politikerna, det kändes inte som om alla anföranden under den långa, långa bokslutsdebatten var helt stringenta och väl förberedda...
Nacka kommun har föreslagit höjningar av tomträttsavgälderna på 100-140% för de boende i Duvnäs-Utskog och Älta, trots att inflationen under samma tid har varit 15%. Det beror på att man knyter avgäldsbeloppet till taxeringsvärdena. Genom att göra detta, istället för som vi vill till inflationen, så har man skapat en lokal fastighetsskatt. Vi, liksom centern, kd och moderaterna, gick till val på att avskaffa fastighetsskatten. Varför då införa ett likadant system för tomträttsinnehavarna?
Men i slutändan blev det så det blev. Vi ville begränsa avgäldshöjningarna och knyta dessa till inflationen, vi fick stöd av centern, nackalistan och miljöpartiet. Sossarna, med stöd av v, ville skjuta upp beslutet ett år, vilket tekniskt inte fungerar, men det bekymrade inte dem. Nu röstade ändå moderaterna och kd igenom "den kommunala fastighetsskatten".
Sen fick vi äntligen gå hem, synd bara att vi inte hann med ärendet om Briggen Tre kronor af Stockholm, som Nacka kommun vill använda skattebetalarnas pengar till att sponsra... Jag hade förberett ett anförande, men det är samtidigt inte kul att debattera viktiga principiella frågor mitt i natten när alla är trötta och bara vill gå hem. Förhoppningsvis kommer ärendet upp först nästa gång.

Inga kommentarer: