tisdag 12 februari 2008

Statens kärnuppdrag - kränga sprit över hela världen?

Man kan ha många åsikter om Regeringens iver att sälja ut statliga bolag. Jag tycker att ambitionen är bra av flera orsaker - främst ideologiska. Däremot är det inte säker att ett väldigt snabbt tempo är så lyckat när det är flera olika stora statliga bolag som skall säljas ut, och om vilken tidpunkt som är den rätta kan man säkert diskutera i all oändlighet.

Personligen anser jag att det finns ett bolag som är särskilt viktigt att sälja ut, och det är Vin & Sprit. Just nu pågår diskussioner om vilket pris som kan vara skäligt, vilken tidpunkt som är bäst etc. Att de pengar som kommer in i statskassan efter en försäljning på ett bra sätt matchar de löpande intäkter bolaget genererar är naturligtvis viktigt, men i detta fall finns det ytterligare en mycket viktig aspet. Varför skall staten ägna sig åt att kränga sprit över hela världen? Är det verkligen ett kärnuppdrag?

Vin & sprit bildades 1917 i ett försupet Sverige som ett led i en restriktiv hälsofrämjande alkoholpolitik. Då rådde statligt monopol på tillverkning, försäljning, import och export av alkohol. Detta i samband med flera aktiva insatser för bekämpning av alkoholrelaterade problem räddade Sveriges befolkning från att bokstavligen supa ihjäl sig.

Idag har vi bara systembolaget med sitt detaljhandelsmonopol kvar och konkurrensen inom tillverkning är fri. Jag tycker att vi skall behålla systembolaget, men syftet med Vin & sprit i statlig regi har för länge sedan försvunnit. De har inga hälsofrämjande uppdrag alls utan syftar som vilket företag som helst till att tillverka och sälja så mycket sprit som möjligt - gärna i fattiga länder världen över.

Vårt bistånd till andra länder bör bestå av något annat än Absolut vodka!

Se även SvD DN

Inga kommentarer: