torsdag 3 januari 2008

Vad händer med Förbifarten?

Nu när bygget av Norra Länken (äntligen!) kommit igång så har kostnaderna hastigt och lustigt närapå fördubblats. Från 6,2 miljarder 2002 till 11,6 miljarder idag. Frågan är var slutnotan landar på. Det verkar som om alla stora vägprojekt blir otroligt mycket dyrare i praktiken än jämfört med den kalkyl som beslutet fattades på. En orsak till att man alltid verkar använda glädjekalkyler är självklart att de inblandade, konsulter, entreprenörer och vägverket, har ett intresse av att bygget blir av, det är ju deras levebröd. Särskilt som det i slutändan alltid blir skattebetalarna som får stå för slutnotan. Ja, ja när det gäller Norra Länken så handlar det nog om att Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vill sätta press på Stockholms stad och regeringen för att få lägga vägen i ett schakt, som sedan täcks över, genom Nationalstadsparken, istället för att bygga en tunnel.

Faktum kvarstår att vi nog får räkna med att kalkylen för Förbifart Stockholm, idag ca. 25 miljarder, nog kommer att minst fördubblas innan den är klar. Kanske blir det betydligt mer än så med tanke på hur pass komplicerat projektet är. Då får vi nog också räkna med att det kommer krav på att skrota dyra tunnellösningar under Lovön och Grimsta...


Finns det någon lösning på detta problem. Ja, om man låter de som bygger vägen också ta den ekonomiska risken så slipper vi nog se glädjekalkyler när projekten beslutas. Det kan göras genom en OPS-modell där en privat entreprenör bygger och driver vägen. Staten kravställer projektet vad gäller t.ex. miljö och betalar entreprenören löpande t.ex. i form av en viss peng per passage, ev. i kombination med vägavgifter.


Läs här hur Vägverket lobbar för projektet, det kommer inte bara att bli lönsamt och minska klimatpåverkan, det kommer inte ens att påverka naturen där det byggs...


...eller så struntar vi i det projektet och satsar på kollektivtrafiken istället, man skulle få rätt många nya tvärbane- och tunnelbanelinjer för de pengarna...

Snyggare med motorväg utanför...

2 kommentarer:

gardebring sa...

Helt rätt tänkt!
Förbifart Stockholm är en dum idé som kommer att leda till mer av det vi i Stockholm redan har för mycket av. Förortsområden och sprawl.
Det vi behöver är mer stad.
Satsa på att förtäta och förhöja hushöjden i staden, bygg ut kollektivtrafiken med mer tunnelbana och spårvagn.
Man får mycket kollektivtrafik för 50 miljarder som väl förbifarten beräknas kosta.

Lennart Nilsson sa...

En tunnelbana till Nacka och Orminge skulle kosta 7-10 miljarder och skulle förstärka kapaciteten över Saltsjö-/Mälarsnittet mer än en ny motorväg. Dessutom skulle den bidra till att minska trafiken på Södra länken och Essingeleden, så att köerna minskar där. Förvifarten skulle snarare öka köerna, särskilt på Södra länken, genom att bidra till att fler kör bil.