fredag 11 januari 2008

Tunn realism om klimatet

Folkpartiet tar äntligen ton i klimatfrågan. Fyra ledande folkpartister, däribland Jan Björklund, har idag en debattartikel på DN Debatt med anledning av det klimatsamråd som pågår inom partiet. I artikeln pekar man på ett antal vägar där Sverige måste gå fram när det gäller att stoppa klimatförändringarna. För det första handlar det om en ordentlig nysatsning på kärnkraft. För det andra att ta till vara den spillvärme från kärnkraftsverken, som idag går ut i havet, för fjärrvärme. För det tredje en satsning på forskning om elfordon, nu när vi ser problemen med bl.a. etanol. För det fjärde en satsning på höghastighetståg.
Man kan ju spontant utbrista Äntligen! över att Folkpartiet efter att länge ha legat väldigt lågt nu åtminstone börjar prata om klimatet. Däremot är innehållet i artikeln kanske lite väl tunt.
Det andas realism när vi också behöver visioner.
Det mesta handlar om mer kärnkraft, kanppast någon ny ståndpunkt från partiets sida. Däremot saknas det en hel del viktiga frågor där Folkpartiet varit drivande; vikten av att satsa på ekonomiska styrmedel, t.ex. en grön skatteväxling, vikten av den biologiska mångfalden och satsningar på kollektivtrafiken och cyklism, inte minst i storstäderna. En sund klimatpolitik handlar om att vi måste ändra vårt beteende och det finns inget som så effektivt ändrar det som att det är dyrt att göra fel och billigt att göra rätt. Vi måste satsa mer på den biologiska mångfalden, dels för att skyddandet av skogen utgör en av de viktigaste åtgärderna i en fungerande klimatpolitik, dels för att en del andra klimatåtgärder, t.ex. etanolsatsningar kan hota den biologiska mångfalden. Slutligen så är det de många korta vardagsresorna som utgör den största klimatbelastningen i vårt land. Att satsa på att bygga ut kollektivtrafiken och cykelbanor, först i större och medelstora städer, sen också i mer glest befolkade delar, är förmodligen den enskilt effektivaste satsningen som regeringen kan göra för att Sverige ska börja föra en mer positiv klimatpolitik.

Det pågår nu ett stort klimatsamråd i Folkpartiet, där liberaler runt om i hela Sverige kommer att komma med synpunkter och idéer för att partiet ska kunna skapa en klimatpolitisk plattform som inte bara är realistisk utan också visionär.

Se DN, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, AB, AB1, AB2

Inga kommentarer: