lördag 19 januari 2008

Svenskarna allt positivare...

...till att Sverige deltar i ett gemensamt EU-försvar. Det är Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier, FSI, som mätt saken under flera år. Idag är övervikten för deltagande i ett EU-försvar 39% mot 22 % som är emot. I förra mätningen hösten 2005 var en majoritet emot, 39%, mot 32% för.
Också svenskarnas inställning till Nato har blivit mer positiv. Idag är det rätt så jämnt mellan förespråkare och motståndare till ett svenskt medlemskap, 27% är positiva mot 34% negativa. Förra gången var läget 24% mot 37%.
Budskapet till de politiker som försvarar det desperata fasthållandet neutraliteten med någon slags massivt folkligt stöd har uppenbart fel. Det är dags att börja titta på den svenska säkerhetspolitiken utan skygglappar och Palmenostalgi. Det är dags för Sverige att bli en motor istället för en broms i det säkerhetspolitiska samarbetet i Europa, genom att fullt ut delta i både EU:s militära samarbete och Nato. Och börja agera för ett gemensamt Europaförsvar.

Se DN.

Inga kommentarer: