fredag 11 januari 2008

Järlaleden

Inom ett par dagar ska kommunstyrelse och fullmäktige i Nacka fatta ett beslut som kommer att få långtgående konsekvenser för centrala Sicklaön.
Det gäller den föreslagna breddningen av Järlaleden – från Södra länkensystemet mot Sickla köpkvarter.
Folkpartiet har redan på ett tidigt stadium hävdat att alternativet med en anslutning av Planiavägen mot gamla Värmdövägen är betydligt bättre på lite längre sikt. Det ha ju klagats mycket på svårigheten att komma från norra sidan av Värmdövägen till den södra.
En planskild korsning Planiavägen – Värmdövägen skulle väsentligt förbättre möjligheterna till kommunikation med bil in och ut från Sickla köpcenter och dessutom fördela biltrafiken så att köer från södra länken inte uppstår.

Det senare säges vara det alternativ som nu förordas av m och kd och detta på grund av att Vägverket framfört krav på just den lösningen. Vägverket äger Järlaleden men inte gamla Värmdövägen, som ägs av kommunen.

Kostnaderna för åtgärderna säges bli mindre om man breddar Järlaleden. Man kan då undra om alla kringkostnader är beaktade. T ex måste man troligen installera bättre fönsterglas i de närmast liggande husen (som för övrigt är nybyggda sedan ett par år) och på något vis försöka isolera vägen från huskropparna.

Vi tycker att man agerar ”dumsnålt” när man väljer ett så pass kortsiktigt alternativ. Med tanke på den ökande folkmängden i vår kommun kommer det säkert inte dröja länge förrän man måste bredda Järlaleden även utanför Ekudden.

Nej, välj alternativ B och se till att Nacka får en attraktiv stadspark mellan Nacka Kyrka och Kyrkviken i stället för ökande biltrafik. Det räcker om busstrafiken kan komma fram där.

2008-01-11
Ingrid Raukas (fp)
boende i Forumområdet

Inga kommentarer: