tisdag 18 december 2007

Bredda inte Järlaleden - bevara våra grönområden!

Vägverket vill, med stöd av Nackas moderater och kristdemokrater, bygga om Järlaleden från två till fyra filer förbi Sickla köpkvarter. Orsaken är givetvis den väldiga expansion av handeln i köpcentret som skett, och kommer att ske. Redan nu, med två filer, ligger vägen väldigt nära Sicklabornas vardagsrumsfönster, med höga bullernivåer och avgaser som följd, hur ska det då inte bli med dubbelt så många filer? Dessutom försvinner den gång- och cykelväg som går mellan husen och vägen.
Det absurda är att de flesta av dessa bostäder planerades av Nacka kommun rätt så nyligen, en hel del av inflyttningen har skett i år!
Folkpartiet har länge förutsett denna utveckling, och vi har sedan länge föreslagit en lösning. Genom att förbinda Planiavägen med Värmdövägen vid Nacka station skulle trafiken ledas bort från bostäderna. Enligt den trafikstudie som Nacka kommun har låtit genomföra skulle denna lösning också ge ett bättre och jämnare trafikflöde, med mindre köer, i hela området. Den skulle dessutom minska risken för stockningar i Planiarondellen, något som annars kommer att drabba inte minst Älta- och Nysätraborna mer och mer framöver.
Invändningen mot att förbinda Planiavägen med Värmdövägen är att investeringen skulle bli något större, för Sickla köpkvarter alternativt för kommunen, en årlig kostnad som motsvarar kanske en halv promille av kommunens budget. Vi i Folkpartiet anser att den som orsakar den ökande trafiken i området, Sickla Köpkvarter, ska stå för huvuddelen av den kostnaden.
De boende i sju bostadsrättsföreningar i Sickla har startat en namninsamling mot att Järlaleden breddas, och för att Planiavägen ansluts till Värmdövägen istället.


Folkpartiet stöder detta initiativ av hela vårt hjärta!


Skriv på här!

Inga kommentarer: