tisdag 6 november 2007

Mer om simhall i Boo...

Snart ser det ut så här i Boo simhall...

Skolverket har nyligen infört ändringar i kursplanen för grundskolan. Nu står det klart och tydligt att alla barn måste lära sig simma. När de slutar femman ska alla elever ha god vattenvana, vara trygg i vattnet, och kunna simma 200 meter. Det här betyder att alla barn i kommunen måste få tillgång till simträning. Och vad krävs för det? Simhallar. Det är redan idag stort tryck på de simhallar som finns i Saltsjöbaden och på centrala Sicklaön. Boo är en stor kommundel som dessutom är den snabbast växande, och vi ser det som absolut nödvändigt att det byggs en simhall där också. Simhallar är inte viktiga enbart för skolbarn, utan för hela befolkningen. Det leder till förbättrad folkhälsa, och är nog så viktigt för pensionärer och rörelsehindrade, som idag har mycket svårt att ta sig till Nacka simhall som har ganska dålig tillgänglighet. Vi vill därför att simhallen i Boo ska vara lätt att ta sig till, så att fler kan använda den. Att vi skulle tvinga barnen i Boo att snylta på Värmdös nya simhall när de ska lära sig att simma kommer nog inte Värmdöborna att direkt jubla över. Risken finns att Boo-barnen hamnar sist i kön. Kostnaden för liknande simhallar som byggts på sista tiden i Stockholmsområdet ligger på 40-50 miljoner. Precis som moderaterna ser vi i första hand helst privata finansiärer, men vi anser också att det här är så viktigt att kommunen måste gå in med pengar. Vi tror på en lösning enligt OPS-modellen - offentlig/privat samverkan. I Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden och Fritidsnämnden har vi drivit frågan och tjänstemännen har fått i uppdrag att hitta en lämplig placering. Vi har också fått igenom medel för en förstudie av projektet - och det är en jättebra början. En simhall är en god samhällsekonomisk investering. Vi hoppas att det snart kommer bli möjligt att simma även i Boo - annars får väl skolbarnen öva torrsim...

Lennart Nilsson, fp, 1.e vice ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Gunilla Grudevall Steen, fp, Ledamot Tekniska Nämnden, Monia Sturén, fp, Ledamot Fritidsnämnden

Se NVP.

Inga kommentarer: