måndag 19 november 2007

Kultur är kul!

Vad är kultur? Ja, kultur kan egentligen sägas vara allt som inte är natur – men det är ett lite vidare begrepp än vi ska ägna oss åt här idag. Kommunal kultur kan ändå vara väldigt mycket. Och det SKA vara väldigt mycket. Kultur finns, och ska finnas, i vardagen. Kultur är inte finare bara för att den är konstig och svår att förstå sig på. Oljemålningar är inte finare än serieteckningar. Strindberg är inte finare än Liza Marklund. Richard Hoberts filmer om de sju dödssynderna är inte finare än Göta Kanal 2 – tvärtom faktiskt, om man ser till biljettintäkterna. För kultur är något personligt. Alla gillar inte samma. Och just för att alla inte vill ha samma sak så måste man ha ett brett utbud, så att alla kan få tillgång till just den kultur som de vill ha.

Jag är glad att vi infört musikskolechecken. Det har verkligen lett till utveckling – Nacka musikskola är fortfarande en av de bästa i Sverige, och vi har fått flera nya verksamheter som kompletterar, så att fler unga - ca 1000 stycken! - får möjlighet att ägna sig åt den musik de vill.

Jag älskar bibliotek. Jag gör verkligen det – för mig är det helt fantastiskt att få tillgång till så mycket litteratur. Och vi i Folkpartiet värnar om biblioteken. Det nya resursfördelningsystemet till biblioteken är något vi kommer att följa noga, så att inget bibliotek missgynnas. Det är viktigt för oss att det fortsätter att finnas utmärkta bibliotek i alla kommundelar, och på sikt ska det bli fler – nu börjar vi planeringen för ett bibliotek på Kvarnholmen.

I Älta startar ett nytt samarbete mellan Kulturnämnden och Älta kulturförening, för att tillsammans skapa lokaler för teater, musik, dans – med mera. Behovet har funnits länge, och efterfrågan blir bara större i och med att Älta växer. Så vi är glada att det nu kommer igång!

Nacka satsar idag mer på kulturen per invånare än någon annan förortskommun. Så är det och så ska det vara i en liberal kommun, med en liberal kulturpolitik. Folkpartiet gör Nacka bättre.

Inga kommentarer: