söndag 11 november 2007

Förstör inte Kyrkviken!

Det finns planer på att anlägga en reningsanläggning för dagvatten från Sickla köpkvarter, i Kyrkviken i Nacka. Självklart behöver dagvattnet från de jättelika parkeringsytorna i köpcentret renas innan det släpps ut. MEN, att förstöra halva Kyrkviken, Nackas centrala park, för den sakens skull är vansinnigt och måste stoppas! Sickla köpvarter måste hitta ett annat sätt att ta hand om sina föroreningar.
Se NVP.

Inga kommentarer: