torsdag 31 maj 2007

Badhus i BooFolkpartiet i Nacka har länge arbetat för att invånarna i Saltsjö-Boo ska få tillgång till en simhall i den egna kommundelen. Bl.a. så genomförde vi en badaktion i en pool utanför ingången till Orminge Centrum förra året. Detta arbete har resulterat i att majoritetsplattformen i Nacka kommun anger att kommunal mark skall ställas till förfogande för att bygga en simhall i Boo.
Det finns ingen anledning till att Boo-bor ska behöva åka till Sicklaön för att bada.

Denna simhall bör placeras i centrala Orminge så att den är lättillgänglig för alla Boo-bor. Ett badhus kommer också att bidra till att göra Orminge Centrum mer levande, attraktivt och konkurrenskraftigt.

Mycket talar för att den nya simhallen ska placeras i anslutning till Sarvträsk.

Folkpartiet har färför i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden krävt att detaljplaneprogrammet för Orminge Centrum förtydligas med ett uttryckligt uppdrag att också omfatta en ny simhall inom området och att MSN hemställer hos kommunstyrelsen att en förstudie påbörjas för nytt badhus i Orminge och att denna förstudie på lämpligt sätt samordnas med pågående detaljplanearbete för Orminge Centrum.

Inga kommentarer: